Welkom bij AbadiTolken

Tolk Perzisch, Farsi & Dari
SIGV diploma Gerechtstolk.
Beëdigd en Geregistreerd.

Werkzaam sinds 1995 voor
Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN),
rechtbanken, politie, gezondheidszorg, reintegratie, bedrijfsleven e.a.

Flexibel en veelzijdige tolk/persoon met heel veel (tolk)ervaring, kennis en een duidelijke visie: niet alleen de taalbarriere, maar ook de cultuurverschillen te overbruggen en daarmee de communicatie zo soepel mogelijk laten verlopen.


Meer over AbadiTolken

AbadiTolken Nieuws

NU.nl

IRNA.ir